Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Recht voor welzijnswerkers 2018

Output: Bijdrage voor boek/anthologieHoofdstuk van een boek/anthologie

Originele taalNederlands
TitelRecht voor welzijnswerkers 2018
UitgeverijKluwer
!!Publication date28-aug-2018
Uitgave2018
Pagina's672
ISBN (print)9789403003931
StatusGepubliceerd - 28-aug-2018

Bibliografische nota

‘Recht voor Welzijnswerkers’ is een handboek dat vanuit zijn praktische benadering, aangepast aan de huidige juridische kennisbehoefte binnen het welzijnswerk, geschikt is als studieboek maar ook als basisnaslagwerk in de praktijk.
Het boek start bij het ontstaan van het recht met een hoofdstuk ‘Bronnen en beginselen van het recht’. De lezer wordt rondgeleid in de huidige wereld van rechtsbegrippen en -structuren. Onder ‘Toepassing van het recht’ volgt een beschrijving van ons uitgebreid rechtsapparaat waar welzijnswerkers in de praktijk al dan niet rechtstreeks mee in aanraking kunnen komen. Naast een globaal hoofdstuk ‘Personen- en familierecht’ waar ondermeer de rechtspositie van minderjarigen aan bod komt, wordt nog een apart hoofdstuk aan het ‘Jeugdrecht’ gewijd. De meeste aandacht gaat hier naar de jeugdhulpverlening en het zogenaamde jeugdsanctierecht. Aangezien cliënten vaak beroep doen op welzijnswerkers in bepaalde fasen van een rechtsproces, krijgt ook het ‘Strafrecht’ een apart hoofdstuk. Tenslotte oordeelde de redactie het nuttig om in dit boek basiskennis mee te geven over de verschillende soorten grondrechten en het staatsrecht, waardoor we onze samenleving beter kunnen kaderen. Bepaalde aspecten van het verbintenissenrecht en het zakenrecht vragen binnen het welzijnswerk ook om toelichting en werden daarom in twee aparte hoofdstukken ondergebracht. Gezien de toegenomen aandacht voor beroepsmatige geheimhoudingsplicht en privacyrecht binnen het welzijnswerk, werd de wetgeving hieromtrent ook in een apart hoofdstuk ondergebracht.
De keuze om in dit boek bepaalde onderwerpen grondiger te behandelen dan andere werd volledig ingegeven vanuit het mogelijk takenpakket van welzijnswerkers.
In de nieuwste editie is de structuur behouden, maar werden elk van de hoofdstukken herwerkt; hetzij n.a.v. wetswijzigingen of relevante rechtspraak, hetzij om de onderwerpen beknopter en bevattelijker aan te brengen.
De belangrijkste nieuwigheden bij editie 2016 zijn:
Aanpassingen in het deel Personen- en familierecht n.a.v. de nieuwe wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus; duiding van het juridisch begrippenkader i.v.m. afstamming en de regeling van het meemoederschap; alsook een grondige toelichting van de ouderlijke rechten en plichten.
Volledige toelichting van de impact de impact en gevolgen van de Potpourri II Wet en uiteenzetting over de sterk vernieuwde wet internering in het deel het Stafrecht.
Impact van het Mozaïekdecreet van 2016 (Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) in het deel Jeugdrecht.
Grondige herwerkingen van de delen Toepassing van het recht, Grondrechten Verbintenissenrecht en Zakenrecht. Naast de nodige (detail)aanpassingen, werden deze delen op een toegankelijkere en, waar nodig, beknoptere manier opgevat.

ID: 17680411