Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Lili: Volume I: 4 casestudies met een verschillende artistieke praktijk

Output: Bijdrage voor boek/anthologieHoofdstuk van een boek/anthologie

Deze masterproef neemt het motief van monsters en martelaren in de actuele kunst onder de loep naar aanleiding van CONTOUR 7 (29.08.2015–08.11.2015). In vier casestudies komt dat motief via verschillende vormen van artistieke praktijk aan bod. Gemeenschappelijk in de kunstwerken is het medium, film, om de inhoud over te brengen naar de toeschouwer. Deze masterproef heeft als doel aan te tonen dat het motief van monsters en martelaren via verschillende vormen van artistieke praktijk brandend actueel is in de videokunst van het laatste decennium. De eerste casestudie gaat over Lili van de Belgische filmmaakster An van. Dienderen, een kunstdocu uit 2015. In haar kunstwerk komt via een antropologische insteek zowel het motief van de martelaar als dat van het monster voor.
Originele taalNederlands
TitelMonsters & martelaren in eigentijdse videokunst
Aantal pagina's100
!!Publication date2016
Pagina's21-34
StatusGepubliceerd - 2016

Bibliografische nota

Monsters & martelaren in eigentijdse videokunst
Volume I: 4 casestudies met een verschillende artistieke praktijk
Anke Kesters, Masterthesis KULeuven

ID: 16424328