Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Landbouw en natuur, op zoek naar een win-win

Output: Bijdrage voor tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in (A1), (A2) of (A3)

Documenten

In een dichtbevolkt, versnipperd Vlaanderen is de beschikbare ruimte schaars en treden biodiversiteit en landbouw vaak in competitie met elkaar. Toch hoeft meer natuur niet steeds ten koste te gaan van landbouw. Zo zijn bloemrijke akkerranden een mooi voorbeeld van functionele agrobiodiversiteit met voordelen voor beide partners. In België is deze aanpak echter weinig gekend en wordt hij ook nauwelijks toegepast. Het project ‘FABuleus platteland’ wil daar graag verandering in brengen door de uitbouw van een demo-bedrijf waar de voordelen van functionele agrobiodiversiteit worden gedemonstreerd aan Vlaamse land- en tuinbouwers
Originele taalNederlands
Tijdschriftproeftuinnieuws
Tijdschriftnummer13
Pagina's (van-tot)23-24
StatusGepubliceerd - 13-jul-2018

ID: 18827284