Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Vervolgproject Evaluatie instrument voor stageplaatsen verpleegkunde CLES+NL

Project: Onderzoeksproject

Dit onderzoek vormt een vervolg op het gelijknamig project dat liep van 1/9/2010 tot 31/08/2012. Hierin werd de CLES+NL, een meetschaal voor studenten om de kwaliteit van de stageplaatsen te evalueren, gevalideerd voor gebruik op 'standaard' hospitalisatie-afdelingen, gebruik makend van intern verworven data (De Witte N, Labeau S, De Keyzer W. The clinical learning environment and supervision instrument (CLES): validity and reliability of the Dutch version (CLES+NL). Int J Nurs Stud. 2011 May;48(5):568-72).

Het huidig vervolgonderzoek heeft als doel het instrument te valideren voor 'niet-standaard' afdelingen voor patiëntenzorg waaronder afdelingen voor intensieve en spoedgevallenzorg, operatiekwartier, psychiatrische settings en woonzorgcentra. Naast intern verworven data zal hierbij eveneens van extern verworven data gebruik worden gemaakt.

StatusAfgelopen
Periode31/08/1223/09/15