Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

The circus dialogues

Project: Onderzoeksproject

  • Lievens, Bauke (Projectcoördinator)
  • Side-Show, België (Projectmedewerker)
  • Universiteit Utrecht / Zelfstandig onderzoeker, Nederland (Projectmedewerker)

'The circus dialogues' onderzoekt het grensgebied tussen de praktijk van het 'circus doen' en die van het 'circus maken'. In dat tussengebied identificeren we een aantal concrete pijnpunten die het volwassen worden van het hedendaagse circus belemmeren of afremmen. Anderzijds zijn die pijnpunten ook de concrete openingen voor meer creativiteit, agency en artistieke kwaliteit. Op het niveau van pedagogie en organisatievormen/manieren van werken onderscheiden we twee verhoudingen: tussen proces en resultaaten tussen practice en performance. Op het niveau van de artistieke praktijk onderscheiden we: de lichaam-objectrelatie, vrijheid en disciplinering van het lichaam en de verhouding tot de traditie (en de kennis daarvan). Uiteraard kunnen organisatievormen/ methodologie en artistieke praktijk niet worden losgekoppeld. Onze gedeelde onderzoekspraktijk bestaat uit het traceren van de verbindingen tussen beide en het maken van nieuwe verbindingen. ‘The circus dialogues’ zal dat doen door: meer lichaamsbewuste en procesmatige manieren van trainen te ontwikkelen in dialoog met circusartiesten en experts (al dan niet uit het circus), door verder te bouwen aan de dialogische discoursvorming rond het circus als artistieke praktijk (gesprekken, publicaties en online ontsluiting), door de mogelijkheden te onderzoeken tot de organisatie van een internationale (vervolg)opleiding in ‘circus maken’ aan KASK School of Arts, door theoretische verdieping in het werk van poststructuralistische en post-humanistische denkers en door in de studio (in dialoog met anderen) dieper te graven in wat volgens ons de kern uitmaakt van het artistieke onderzoek in de hedendaagse circuscreatie: de lichaam-objectrelatie en het lichaams-/mensbeeld dat besloten ligt in die relatie. 

StatusIn uitvoering
Periode1/01/1831/12/19

Verwante onderzoeksoutput