Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

The art of ~scaping. An artist's perspective on the composition of space

Project: Doctoraatsproject

  • De Clercq, Anouk (Doctoraatsstudent)
  • Carels, Edwin (Promotor HoGent)
  • De Meyer, Dirk, UGent Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, België (Promotor Universiteit)

Centraal in het onderzoek staat de wisselwerking tussen het (geprojecteerde) beeld en de andere kunsten, met als ultieme uitdaging het zoeken naar de juiste verhoudingen, het breken van de beperkingen die elke discipline eigen is. Beeld en muziek vormen samen een omgeving; het kijken en luisteren ingebed in een architecturale ervaring. Ruimtelijkheid is een sleutelbegrip in mijn werk. Digitale animatie – mijn voornaamste tool - nodigt immers uit tot “bouwen”: het vertrekpunt is altijd een lege ruimte die gevuld moet worden. Mijn werk zinspeelt op (of maakt gebruik van) de dubbele betekenis van animatie: als een techniek in de eerste plaats, maar ook als een methode tot het begeesteren van een lege ruimte met een bepaalde animus. Met klanken en de manier waarop ik die installeer in de ruimte, versterk ik de beleving van de ruimte in en rondom het beeld: ik doe met andere woorden aan aural architecture.

In een typische black box opstelling gaat het licht uit, zodat de ruimte verdwijnt en we helemaal opgaan in het geprojecteerde beeld. Ik stel me echter graag de vraag in welke mate de ruimte rond het beeld medeplichtig gemaakt kan worden aan de ruimte in het beeld (en omgekeerd),  in die mate dat a wall is no longer a tangible boundary of space but, instead, the medium of an optical idea.

Mijn onderzoeksgebied betreft met andere woorden niet enkel de interactie tussen verschillende disciplines maar ook die tussen echte en denkbeeldige (virtuele) ruimtes, het twee- en drie-dimensionale, het analoge en digitale, met als ultiem doel een poëtische ruimte te creëren.

Tot nu toe heeft men vooral het immersieve, vervoerende karakter beschreven van mijn werk. Graag wil ik in het kader van dit onderzoek spreken vanuit een critical spatial practice. De noodzaak dringt zich immers op een aantal conclusies uit mijn traject samen te brengen, en om – ook letterlijk – een dimensie toe te voegen aan mijn werk. Tegenover een grondige studie van de mogelijkheden die de nieuwe technologieën me kunnen bieden, stel ik graag een kunsthistorische (analoge) benadering. Het onderzoek moet enerzijds dienen als voedingsbodem voor het artistiek werk, anderzijds zal ik mijn conclusies verwoorden in alvast twee geplande publicaties.

Zum Raum wird hier die Zeit zegt Wagner in Parsifal. Wat is de poëtische ruimte van deze tijd? Ziedaar de hamvraag in dit onderzoek.

 
StatusIn uitvoering
Periode1/10/1230/09/18

Verwante onderzoeksoutput