Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de [B]etekenisgeving, [L]eefbaarheid, en [O]ntplooiingskansen voor [K]inderen en tieners in de context van hoogbouw

Project: Onderzoeksproject

Onderzoeksprogramma Leefbare stad en omgeving.

Hoewel een belangrijke groep kinderen en tieners in een context van hoogbouw opgroeit, hebben we weinig zicht op hun ervaringen rond de leefbaarheid van hoogbouwomgevingen, de sociale en ruimtelijke beleving van hun woonomgeving, wat het ook moeilijk maakt om zicht te krijgen op volgens kinderen en tieners wenselijke ontplooiingsmogelijkheden die de omgeving van hoogbouw zou moeten aanreiken. De centrale doelstelling van dit projectvoorstel is om aan de hand van sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek met kinderen en tieners beter zicht te krijgen op de betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen voor kinderen en tieners in verschillende contexten van hoogbouw, teneinde aandachtspunten aan te reiken aan ontwerpers en sociaal werkers om meer ondersteunende en kansrijke hoogbouwomgevingen te creëren.

Het onderzoek combineert processen van sociaalruimtelijk belevingsonderzoek en ontwerpend onderzoek met kinderen en tieners. Startend vanuit een brede state of the art (onderzoeksspoor 1), wordt een selectie gemaakt van 3 uiteenlopende hoogbouwomgevingen waarbinnen sociaalruimtelijk belevingsonderzoek wordt opgezet met kinderen en tieners (onderzoeksspoor 2). Dit belevingsmateriaal wordt verder ingezet als basis voor ontwerpend onderzoek waarin onder meer gebruik wordt gemaakt van een 3D-c.a.v.e. (computer assisted virtual environment) (onderzoeksspoor 3). Er gaat daarbij bijzondere aandacht naar de vertaling in interdisciplinaire onderwijsactiviteiten met studenten sociaal werk en landschapsarchitectuur en de organisatie van een zomerschool met studenten en professionals van beide discipline. Hiermee wil dit project nadrukkelijk bijdragen tot interdisciplinaire dialoog en kennisontwikkeling over de leefbare stad als toekomstige uitdaging voor stedelijk beleid en praktijk.

StatusIn uitvoering
Periode1/10/1630/09/19

Trefwoorden

Verwante onderzoeksoutput