Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Professionele identiteiten in het sociaal werk vanuit een intergenerationeel perspectief

Project: Tijdskrediet Onderzoek

Het doel van dit tijdskrediet zijn onderzoeksactiviteiten met het oog op een doctoraat “professional identities in social work, an intergenerational perspective”.  

Eerste contacten van generaties met de omgeving vormen significante ervaringen en indrukken voor het verdere leven. Voor de recente generatie jongeren is de wereld een realiteit die de basis vormt voor toekomstige analyses van maatschappelijke evoluties. Oudere generaties kunnen kritisch wijzen door het verschil met andere tijdsbestekken te verduidelijken wat leidt tot een beter begrip van de eigen situatie.

Onderzoek naar de dynamiek tussen generaties gebeurt voornamelijk vanuit een breed arbeidssociologisch en arbeidspsychologisch perspectief.  Het karige onderzoek naar generaties in het sociaal werk is gericht op aspecten van de cliënt, hulpverlening tussen generaties of intergenerationele kenmerken van sociale problemen. De professionele identiteit van de sociaal werker blijft hier buiten beeld. Die professionele identiteit wordt sterk beïnvloed door instituties, sociaal beleid, regelgeving en de maatschappelijke context.

In het onderzoek staan volgende vragen centraal: Welke generaties sociaal werkers kunnen worden onderscheiden? Hoe vullen die generaties sociaal werkers de professionele identiteit in? Wat is de betekenis hiervan voor de concrete sociaal werkpraktijken?

StatusAfgelopen
Periode22/09/1421/09/15