Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Politiek en sociaal activisme als compositiesysteem

Project: Onderzoeksproject

  • Blanckaert, Joris (Projectcoördinator)
  • Rathé, Filip (Copromotor)
  • Galle, Jerry (Projectmedewerker)
  • Leman, Marc, UGent / IPEM, België (Copromotor)
  • Ugent / CIMS, België (Copromotor)
  • Muziekcentrum De Bijloke, België (Projectpartner)
  • SPECTRA, België (Projectpartner)
  • Symfonieorkest Vlaanderen, België (Projectpartner)
  • Zefiro Torna, België (Projectpartner)
  • De Vriese, Herbert, Centrum voor Europese Filosofie, UA, België (Projectpartner)

Filosofe Lydia Goehr is de eerste die een beknopte analyse maakt van activisme in de hedendaagse klassieke muziek van de 20ste eeuw. Hierbij maakt ze een opdeling tussen politieke en kritische muziek. Deze opdeling wordt door David Little overgenomen in zijn doctoraatsverhandeling waarin hij een eerste classificatie maakt van activisme in de muziek. Little gaat echter niet op zoek naar mogelijke parallellen met andere kunstdisciplines. In tegenstelling tot hedendaagse klassieke muziek wordt activisme in andere kunsten, zoals performatieve en mediakunst, diepgaand geanalyseerd en in extenso gedocumenteerd. Dit onderzoek wil de verschillende vormen van activisme – met hun respectievelijke systemen en specifieke terminologie – over de steeds vager wordende expressie-grenzen heen vergelijken, in een interactieve artistieke output integreren en situeren binnen het geheel van steeds verder evoluerende tendenzen en stromingen.

Muziek, als sonore architectuur van klankstructuren in tijdsstructuren, is een bij uitstek abstract medium. Concrete betekenis wordt vaak overgebracht m.b.v. een extern narratief, in de vorm van tekst of beeld. De vraag die hier rijst is hoe muziekcreatie, ontdaan van een extern narratief, nog steeds een betekenis, en meer bepaald een activistische betekenis, kan hebben: hoe kan een compositorisch geïnternaliseerde activistische ‘betekenis’ worden gecommuniceerd ? Hiertoe wordt een activistisch compositiesysteem ontwikkeld, toegepast en uitgetest voor een publiek.

De beoogde output bestaat uit een theoretisch/discursief gedeelte, dat gecommuniceerd wordt d.m.v. een blog, waarvan de teksten naderhand worden gebundeld tot een essay en publicatie, en een artistiek luik onder de vorm van 4 concerten/performances. De beschrijving van de ontwikkeling en toepassing van een geïnternaliseerd activistisch compositiesysteem is relevant voor componisten in opleiding, in hun eigen zoektocht naar een compositiesysteem, voor de opleiding compositie in het algemeen, die in volle inhoudelijke vernieuwing zit, maar zal bovendien poorten openen om kruisbestuivingen te maken tussen diverse opleidingen, disciplines en artistieke praktijken.

StatusIn uitvoering
Periode1/09/1731/08/21
URLwww.jorisblanckaert.be

Verwante onderzoeksoutput