Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Meer diversiteit in landbouw en voeding: opportuniteiten voor alternatieve granen en pseudogranen in Vlaanderen

Project: Onderzoeksproject

  • De Keyzer, Willem (Projectcoördinator)
  • Latré, Joos Pieter (Copromotor)
  • Van Boxstael, Frank (Copromotor)
  • Christiaens, Anneline (Projectmedewerker)
  • Van der Borght, Wouter (Projectmedewerker)
  • Brusselle, Joeri (Projectmedewerker)
  • Haesaert, Geert, Vakgroep Toegepaste biowetenschappen - UGent, België (Copromotor)
  • De Henauw, Stefaan, Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde - UGent, België (Projectpartner)
  • Van Bockstaele, Filip, Vakgroep Toegepaste biowetenschappen - UGent, België (Projectpartner)

Multidisciplinair onderzoeksprogramma: Product- en procesoptimalisatie

 

Doel- en probleemstelling - Een doorgedreven selectie bij de traditionele voedingsgewassen heeft er voor gezorgd dat een verdunningseffect is opgetreden van waardevolle nutritionele componenten en/of een sterke verhoging te vinden is van andere bestanddelen zoals gluten. Daarom is er nood aan een geïntegreerde aanpak om gewasdiversiteit te verhogen teneinde onze voedselzekerheid te waarborgen. Diversiteit in landbouwsystemen en voeding is hierbij cruciaal.

Methode – Dit multidisciplinair onderzoeksproject bestudeert een selectie van alternatieve granen (eenkoorn, emmer, khorasan en teff) en pseudogranen (amarant, boekweit en quinoa) via een volledige ketenbenadering waarbij ingezet wordt op de veld- en verwerkingsfase, de nutritionele aspecten voor en na verwerking tot afgeleide voedingsmiddelen (brood), hun potentiële impact op populatieniveau alsook op de economische mogelijkheden van deze gewassen in Vlaanderen.

Bereikte resultaten in het voorbije projectjaar – Tijdens het eerste teeltjaar van het project werden beloftevolle genotypes van de verschillende gewassen geselecteerd. Het potentieel van alternatieve granen en pseudogranen werd op verschillende locaties en grondsoorten bekeken vanuit het concept van een intensieve teelttechniek. Op basis hiervan werd de scoop van het onderzoeksplan aangepast. Binnen het teelttechnisch werkpakket werd een aanvullend project van het LandbouwCentrum Granen goedgekeurd (focus op alternatieve triticums op twee locaties: Koksijde en Tongeren). Voor de teelt quinoa lag de focus dit jaar op de screening van onkruidbestrijdingsmiddelen. Verder werd op het verkregen materiaal de basissamenstelling (Weende analyse) en enkele bakkwaliteitsparameters (van de triticums) bepaald.

 

Te verwachten resultaten – De teelttechniek (zaaidichtheid, bemesting, gewasbescherming) van de geselecteerde beloftevolle soorten/ rassen zal verder geoptimaliseerd worden. Het verkregen materiaal van het eerste teeltseizoen zal verwerkt worden, meer bepaald tot brood. Zo zal de nutritionele waarde voor en uiteindelijk ook na verwerking bepaald worden: komen er bepaalde voedingsclaims in aanmerking? De economische analyse wordt opgestart: wat is de kostprijs om 1 hectare van deze gewassen te produceren?

 

StatusIn uitvoering
Periode1/01/1631/12/18

Verwante onderzoeksoutput