Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

(Hyper)medialiteit en/of hermediatie. Een artistiek onderzoek naar de tweespalt tussen atelier- en toonpraktijk.

Project: Onderzoeksproject

De actualiteit van de kunst leert ons dat ‘geslaagde’ ontmoetingen tussen kunstenaar, kunstwerk en publiek blijvend moeten worden georganiseerd. De oplossingen hiervoor, nooit definitief en altijd anders, variëren van kunstenaar tot kunstenaar. Door dieper in te gaan op de vermelde tweespalt tussen (hyper)medialiteit en hermediatie in mijn praktijk zal ik mogelijkheden voor dergelijke geslaagde ontmoetingen onderzoeken en hierover conclusies trekken in een conceptueel-theoretisch kader dat mijn persoonlijke praktijk overstijgt.

       Doelstelling 1: de ontwikkeling van een sculpturale woordenschat in het atelier

Wat is de bijdrage van de eigen lijfelijkheid in de ontwikkeling van een sculpturale woordenschat? Op welke manier zijn ervaringen van verveling en spel hierin richtinggevend? Welke materialen en technieken lenen zich het beste voor een praktijk die geënt is op de lijfelijkheid en waarin verveling en spel richtinggevend zijn?

       Doelstelling 2: hermediatie van de atelierervaring naar de kijker

Welke schaal, welke media en welke vormen van participatie zijn geschikt om de atelierervaring naar de kijker te hermediëren? Welke tentoonstellingsvormen en institutionele kanalen zijn geschikt om de atelierervaring naar de kijker te hermediëren?

       Doelstelling 3: integratie van sculptuur en hermediatie naar de kijker op basis van de behaalde onderzoeksresultaten (cf. doelstellingen 1 en 2)

Hoe verhoudt het maken van sculpturen zich tot de vaak participatieve en gehermedieerde tentoonstellingspraktijk? Hoe kan de wisselwerking tussen beide artistiek vruchtbaar worden ingezet ten behoeve van de kijker? Is de vaak voorkomende tweespalt in de hedendaagse kunst tussen atelier en tentoonstellingspraktijk als zodanig functioneel en dus artistiek inzetbaar naar de kijker toe? Of moet er integendeel gestreefd worden naar integratie van deze twee polen, of, nog anders, moet er gekozen worden voor ofwel hypermedialiteit ofwel hermediatie?

StatusIn uitvoering
Periode1/03/1428/02/20

Verwante onderzoeksoutput