Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Herstel van biodiverse graslanden: de do's en don'ts voor beheerders

Project: Onderzoeksproject

 • De Schrijver, An (Projectcoördinator)
 • Mouton, Bart (Copromotor)
 • Vangansbeke, Pieter (Projectmedewerker)
 • Agentschap voor Natuur en Bos, België (Projectpartner)
 • Natuurpunt VZW, België (Projectpartner)
 • Tuinbouwschool Melle, België (Projectpartner)
 • Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, België (Projectpartner)
 • Verheyen, Kris, Universiteit Gent, België (Projectpartner)
 • Baeten, Lander, Universiteit Gent, België (Projectpartner)
 • Universiteit Gent, België (Projectpartner)
 • De Frenne, Pieter, Universiteit Gent, België (Projectpartner)

UGWereldwijd gaat de biodiversiteit sterk achteruit. Uitgebreide wegennetwerken, industrialisatie, verstedelijking en intensieve landbouw zorgen voor verlies en versnippering van natuurgebieden en veroorzaken zo een achteruitgang van de habitatkwaliteit, waardoor een immense druk ontstaat op de natuur. Dit is zorgwekkend, want biodiversiteit levert een groot aantal zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’ aan de mens. De Europese Unie heeft zich voorgenomen om de biodiversiteit in de EU tegen 2050 te herstellen. Vlaanderen moet zo de komende jaren de kwaliteit van de huidige natuurgebieden verbeteren en 15.816 hectare aan bijkomende habitat realiseren. Natuurbeheerders worstelen met heel wat vragen over hoe ze dit moeten aanpakken. De hoofddoelstelling van dit onderzoeksproject is het opzetten van praktijkgericht lange-termijn onderzoek naar het herstel van biodiverse graslanden, die omwille vanhun esthetische waarde en hun nut voor de maatschappij erg hoog aangeschreven staan binnen het Europese natuurbeheer. Door het opstarten van een veldexperiment zullen verschillende hersteltechnieken worden onderzocht en vergeleken. Het hoofddoel is inzicht te krijgen in welke techniek meest haalbaar is. Studenten van de afstudeerrichting Groenmanagement zullen actief betrokken worden bij het beheer en de monitoring van het veldexperiment, dat ook zal toelaten om de verschillende technieken te demonstreren aan beheerders tijdens een studiedag. Het onderzoek zal resulteren in wetenschappelijke publicaties, maar ook in een toegankelijke veldgids die beheerders inzicht geeft in de complexe problematiek en de haalbaarheid van het herstel. Verder zal via time-lapse fotografie een tool ontwikkeld worden die bezoekers van het experiment een vollediger beeld geeft van het verloop van het herstelproces.

StatusIn uitvoering
Periode1/11/1631/10/19

  Trefwoorden

 • B270-plantenecologie - Natuurbeheer, Graslandherstel, Biodiversiteit, Veldgids, Time-laps fotografie

Verwante onderzoeksoutput