Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Evidence Based Practice bij schisis: hoe kunnen we logopedisten helpen om optimale logopedische zorg te bieden?

Project: Onderzoeksproject

  • Cocquyt, Mie (Projectcoördinator)
  • Walgraef, Ida (Projectmedewerker)
  • Universiteit Gent, België (Copromotor)
  • UZ Brussel, België (Copromotor)
  • AZ Monica, België (Projectpartner)
  • UZA, België (Projectpartner)
  • AZ Sint-Jan, Brugge, België (Projectpartner)
  • The Gujarat Cleft & Craniofacial Research Institute (GCCRI), India (Projectpartner)

Ongeveer 1 op 700 kinderen wordt geboren met een schisis of een andere craniofaciale afwijking. Ze zijn at risk op allerlei vlakken, onder meer op het vlak van de spraak- en taalverwerving. De meeste kinderen worden in de Westerse wereld behandeld in een gespecialiseerd multidisciplinair team. Logopedisten spelen hierbij een belangrijke rol. Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat kinderen met schisis al heel vroeg in de communicatieve ontwikkeling een achterstand oplopen. Via de ‘Parent Focused Approach’ kunnen we ouders effectief kunnen leren hoe ze hun kind kunnen helpen in de opbouw van correcte spraak- en taalpatronen tijdens dagelijkse sociale interacties (zoals voeding, verzorging en spel enz.). Door vroege stimulering kunnen we ernstige afwijkende spraakpatronen voorkomen. Als er op de leeftijd van 3 à 4 jaar, toch nog problemen zijn, zijn ze veel makkelijker behandelen na vroege interventie via de PFA. Veel logopedisten voelen zich echter onvoldoende opgeleid om enerzijds de ouders vroegtijdig te begeleiden en anderzijds om de compensatoire articulatiestoornissen te behandelen. Daarom willen we vanuit Hogeschool Gent samen met onze ‘werkgroep schisis’ een coachingtraject en de nodige didactische materialen ontwikkelen, op maat van de logopedisten. Via bevraging van de ouders zelf en in samenwerking met de verschillende schisisteams, willen we er tevens voor zorgen dat de aangeboden logopedische zorg, aansluit bij de noden van de gezinnen zelf en dat de logopedisten een nauwe samenwerking kunnen opbouwen met het behandelend team van elk kind.

StatusIn uitvoering
Periode1/09/1731/08/20