Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Een onderzoek naar fenomenologische kwaliteiten van designobjecten

Project: Onderzoeksproject

  • Bouchez, Hilde (Projectcoördinator)
  • Van Regenmortel, Eva (Projectmedewerker)

Het onderzoek wens zich te verdiepen in de fenomenologische kwaliteiten van design. In navolging van een fenomenologische aanpak binnen de architectuur van o.a. Juhani Pallasmaa, willen de onderzoekers van dit project nagaan of een gelijkaardige aanpak zinvol is binnen het designveld. Een reeks karakteristieken worden getoetst aan het werk van Maarten Van Severen en binnen het oeuvre van verschillende nog levende hedendaagse designers. Daarnaast wordt gegeken of deze karakteristieken ook haalbaar zijn als methodiek binnen een bijzonder atelier in multimediale vorming, alvorens te besluiten met een publicatie en een tentoonstelling.  Het onderzoek kan een nieuwe uitdaging betekenen binnen een discipline in crisis.

StatusIn uitvoering
Periode1/10/1330/09/17

Verwante onderzoeksoutput