Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Een onderzoek naar activatie van de aanloopstraten en B-locaties in de stedelijke kernen

Project: Onderzoeksproject

Multidisciplinair thema: Leefbare stad en omgeving

Dalende omzetten van de handelaars in de retailsector veroorzaken voor het zesde jaar op rij meer leegstaande handelspanden in de Vlaamse steden (Locatus, 2014). Voor de structurele omzetdaling annex leegstand  van handelszaken in aanloopstraten en B-locaties zijn verschillende oorzaken te duiden zoals bijvoorbeeld  de economische crisis, (lokale) wetgeving bijvoorbeeld met betrekking tot openingstijden en handelshuur, parkeerproblemen, concurrentie van shoppingcentra en baanwinkels, de prijskritische consument en steeds toenemende internetverkopen. De handelaars in de aanloopstraten en B-locaties hebben het meest te kampen met deze problematiek en net deze straten met specialistische zaken kleuren het eigen en unieke karakter van een stad. De retailsector staat aan de vooravond van een herstructurering en samenwerken tussen verschillende partijen (wetgever, (lokale) overheid, vastgoed en de retailsector) is meer dan ooit nodig voor het behouden en bekomen van bruisende en leefbare steden.

 

Hoe kunnen wetgever, (lokale) overheid, vastgoed en retail duurzame toegevoegde waarde creëren om leegloop annex leegstand te vermijden van commerciële uitbatingen in aanloopstraten en B-locaties van stedelijke centra? Om een antwoord te formuleren op de centrale onderzoeksvraag zijn drie deelonderzoeksvragen uitgewerkt:

  1. Welke initiatieven bestaan er reeds op verschillende fronten zoals wetgeving, (lokale) overheid, bedrijven en andere actoren om leegloop annex leegstand aan te pakken en wat zijn de resultaten?
  2. Welke innovatieve businessconcepten kunnen geïmplementeerd worden in deze winkelgebieden?
  3. Op welke manier kunnen wetgever, (lokale) overheid, vastgoed en retail samenwerken aan duurzame oplossingsscenario’s om leegloop annex leegstand tegen te gaan?

 

Deze onderzoeksvragen beantwoorden we door het uitvoeren van een grondige literatuurstudie gecombineerd met (inter)nationale studiebezoeken, het in kaart brengen van de noden van de retailsector en winkelvastgoed (behoefteanalyse) welke we terugkoppelen met experten. Op basis van de vergaarde informatie worden, ook in samenwerking met studenten en experts, innovatieve businessconcepten ontwikkeld specifiek voor de activatie van de aanloopstraten en B-locaties in Gent en Aalst. De ontwikkelde concepten voor de aanloopstraten en B-locaties in deze steden worden afgetoetst met focusgroepen van consumenten, ondernemers en vastgoed. De bevindingen uit de focusgroepen leiden tot het vastleggen van een aantal concrete modellen welke worden voorgelegd aan vertegenwoordigers van de lokale overheid, ondernemers en vertegenwoordigers vastgoed uit het geselecteerde onderzoeksgebied. Hiermee willen we aftoetsen hoe deze drie partijen staan ten aanzien van de uitgewerkte businessconcepten en wat er concreet moet gebeuren om deze te implementeren of welke redenen er bestaan om dit niet te doen. De ontwikkelde kennis en ervaringen uit dit project worden gedeeld op een informatieplatform en de bevindingen willen we uitwerken via een interactieve toolbox, in samenwerking met relevante partners.

 

Door dit onderzoeksproject wordt de expertise van de HoGent binnen deze actuele problematiek verder ontwikkeld en wordt er in nauwe relatie zowel met het werkveld als met meerdere collega’s binnen de HoGent samengewerkt. Dit heeft een positieve invloed naar het onderwijs via de update van verschillende opleidingsonderdelen, het invoeren van concrete praktijkopdrachten, het aanbieden van relevante stages en bachelorproeven, enz. Er wordt een afsluitend congres georganiseerd in samenwerking met het werkveld waar de resultaten van het onderzoeksproject worden voorgesteld.

StatusIn uitvoering
Periode15/09/1424/09/17

Verwante onderzoeksoutput