Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

DWALEN ALS DISCIPLINE Een onderzoek naar de functie van aandacht en participatie in performancekunst, kunstpedagogie, kunstenaarsteksten, schrijf- en denkpraktijk.

Project: Onderzoeksproject

Dwalen als denken, dwalen als doen, dwalen als durf. Schijnbaar onachtzaam toevalligheden en fouten toestaan. Wat betekent dat voor een kunstenaar in tijden van efficiëntiestreven en waar leidt dat toe. Daarover gaat dit onderzoek. In dit onderzoek willen performance kunstenaar Heike Langsdorf en theoreticus Anna Luyten dieper ingaan op een methodologie die ze beiden toepassen in hun artistieke en onderwijspraktijk en de meerwaarde van dat dwalen onderzoeken maar evengoed de betekenis van een zeker soort aandacht.. Beiden vertrekken vanuit de methode van de participatie: het actief deelnemen en anderen laten deelnemen aan artistieke en denkprocessen en kijken wat daar de gevolgen van zijn. Het is een proces van zich discreet inbedden in een werkelijkheid, een fysisch of mentaal landschap en zich daarin een weg banen. Dat leidt tot kronkelwegen die geen eenduidig discours verdragen. In hun methodologische vraag- of probleemstelling zoeken ze naar de betekenis van aandacht die verbaal, tekstueel of corporeel is, een gefocuste verstrooidheid, een spel. Ligt in tijden van massale desubjectivering het resistente potentieel van kunst en kunstpedagogie niet deels in een 'kritische' omgang een terugvordering van met aandacht en participatie? (Giorgio Agamben). En hoe vertaalt aandachtige verstrooidheid zich in een digitaal tijdperk?
Het onderzoek bestaat uit drie pijlers: een labo (SLUC), een pijler performance en de pijler theorie als praktijk. In dit drieluik wordt de probleemstelling telkens op een andere manier onderzocht. Tegelijkertijd verwijst ieder onderzoeksluik naar het andere.
In het labo willen beide onderzoekers samen met anderen niet alleen de betekenis van het 'dwalen', 'aandacht' en het 'participatieve' in hun en andere artistieke praktijken onderzoeken maar ook de pedagogische relevantie. Participatie is ook hier een methodologisch sleutelwoord. In de pijler 'performance als Discreet Apparaat' onderzoekt Heike Langsdorf haar kritische omgang met aandacht en participatie in haar eigen werk. in de pijler 'aandachtig dwalen' onderzoekt Anna Luyten diezelfde facetten van aandacht, participatie en dwalen en de manier waarop men over de kunstpraktijk kan communiceren en in de kunstpraktijk kan reflecteren. De drie pijlers voeden elkaar en staan niet los van elkaar. Integendeel ze laten veel interactie toe.

StatusIn uitvoering
Periode1/01/1630/04/19

Moederproject

Verwante onderzoeksoutput