Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

(Dis)placed Intervention

Project: Onderzoeksproject

 • Deleu, Luc (Projectcoördinator)
 • van Dienderen, An (Copromotor)
 • Van Eeghem, Elly (Projectmedewerker)
 • Verschelden, Griet (Projectpartner)
 • Butler, David, Newcastle University, België (Projectpartner)
 • Corijn, Eric, Vrije Universiteit Brussel, België (Projectpartner)
 • Uyttenhove, Pieter, Architectuur & Stedenbouw, Universiteit Gent, België (Projectpartner)
 • Kunstencentrum Vooruit, België (Projectpartner)
 • KVS Brussel, België (Projectpartner)
 • Kunstenaar, België (Projectpartner)
 • Verschaffel, Bart, G.U.S.T., Universiteit Gent, België (Projectpartner)
 • Bains Connective, België (Projectpartner)
 • CityMine(d), België (Projectpartner)
 • Vanhaesebrouck, Karel, RITS, ULB, Conservatoire de Liège, België (Projectpartner)

Alsmaar meer kunstenaars beschouwen de stad als werkplaats en streven ernaar om processen mogelijk te maken die voorbijgaan aan de gangbare institutionele kaders. Cultuurwetenschapper Nikos Papastergiadis waarschuwt dat de tegenwoordige onderzoeksfocus op de gespannen positie van artistiek werk t.o.v. de sociale realiteit, voorbijgaat aan de wezenlijke betekenissen van kunst. Artistieke praktijken dreigen gezien te worden alsof ze buiten de samenleving staan, terwijl ze net opereren binnen het sociale (2009:47). Een kunstenaar is geen motor van sociale verandering, maar deelgenoot in processen van sociale productie.

Dit onderzoeksproject peilt naar hoe deze positie van deelgenoot in te vullen is vanuit een artistiek perspectief. Welke implicaties heeft dit deelgenootschap voor het herdenken van ideeën over auteurschap, autonomie en coproductie binnen de kunsten?

Kunstenaar-onderzoeker Elly Van Eeghem werkt de komende jaren aan een langdurig artistiek traject waarin ze stadsontwikkelingen verbeeldt in een reeks video-installaties en collectieve interventies in de publieke ruimte. Ze focust op plekken die een ingrijpende fysieke of sociale verandering doormaken. Specifiek legt ze verbanden tussen perifere wijken in een aantal Westerse steden en haar thuisstad Gent. Ze zet daarvoor coproducties op met bewoners en lokale organisaties.

Dit onderzoeksproject vertrekt in eerste instantie vanuit de artistieke praktijk van Elly Van Eeghem en exploreert daarnaast artistieke interventies in de publieke ruimte die inzetten op lokale verankering, langdurige en collaboratieve praktijk.

Doel van dit onderzoek is (1) het ontwikkelen van nieuwe collectieve productiemethodes in de publieke ruimte, (2) het verbreden van invullingen van artistieke autonomie, auteurschap en coproductie en (3) het uitzetten van een discursief kader rond de rol van publieke kunst in een wijzigende stedelijke samenleving.

De onderzoeksresultaten worden in samenwerking met de verschillende projectpartners verspreid via lezingen en masterseminaries, een eindtentoonstelling, een studiedag en een collectieve boekpublicatie.

StatusIn uitvoering
Periode1/10/131/10/17

Verwante onderzoeksoutput