Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

De Sculpturale Parasiet

Project: Onderzoeksproject

Dit onderzoeksproject behelst een aantal weinig of niet onderzochte thematieken binnen het gebied van de autonome beeldhouwkunst. Het grensgebied tussen architectuur en beeldhouwkunst is al vaak onderzocht vanuit een architecturale invalshoek. Dit onderzoeksproject vertrekt echter vanuit een sculpturale context. Het gaat hier niet enkel om een plastische benadering, ook het functionele karakter is van belang. Deze functionaliteit, die een aspect is van het medium architectuur, wordt onderzocht vanuit een sculpturaal standpunt.

De problematieken die hieruit voortvloeien worden onderzocht door het uitvoeren van een aantal projecten in de openbare ruimte en in een museale context. Bestaande gebouwen krijgen via een plastische ingreep een (tijdelijke) nieuwe functie waardoor een positieve maatschappelijke impuls in de omgeving teweeg gebracht wordt. De kunstwerken functioneren als een sociaal platform en zijn ook een ‘alibi’ om mensen te verenigen. Ze functioneren als ‘apparaten’ die een divers publiek aantrekken dat via een omweg gewezen wordt op het belang van de hedendaagse kunst.

Parallel aan dit praktisch onderzoek worden de projecten kunsthistorisch gekaderd.Met de onderzoeksgroep en de studenten wordt een ‘denktank’ ontwikkeld. Door het organiseren van seminaries en een congres zullen de praktische en theoretische processen elkaar voortdurend voeden en stimuleren. Tevens zal er ook gezocht worden naar een relevante manier om de resultaten en de totaliteit van dit ontwikkelingsproces relevant te documenteren en te publiceren.

Aangezien mijn functie als docent beeldhouwkunst verbonden is met mijn artistieke praktijk beoogt dit onderzoek ook een verruiming van het begrip ‘autonome’ beeldhouwkunst in de pedagogie van een beeldhouwopleiding. Door de studenten actief te betrekken in de verschillende projecten zal de uit het onderzoek voortvloeiende kennis gedeeld worden en een vakoverschrijdende dialoog evoceren.

StatusIn uitvoering
Periode1/03/1528/02/19

Verwante onderzoeksoutput