Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

De Ieperboog: van wederopbouw tot herinneringslandschap: vervolgproject

Project: Onderzoeksproject

 • Libbrecht, Harlind (Projectcoördinator)
 • Verbeken, Joris (Copromotor)
 • Heyde, Steven (Projectmedewerker)
 • Van Eetvelde, Veerle, Universiteit Gent, België (Projectpartner)
 • Milieu educatieve dienst Ieper, België (Projectpartner)
 • Provincie West-Vlaanderen, België (Projectpartner)
 • Agentschap Onroerend Erfgoed, België (Projectpartner)
 • Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed - Afdeling Ruimtelijk Beleid, België (Projectpartner)
 • Stichelbaut, Birger , Universiteit Gent - Vakgroep Archeologie en Oude geschiedenis van Europa, België (Projectpartner)
 • Agentschap voor Natuur en Bos, België (Projectpartner)
 • Memorial Museum Passchendaele, België (Projectpartner)

Met dit vervolgproject wensen we op volgende vlakken een bijdrage te leveren:

• Op vlak van historisch onderzoek brengen we nieuwe kennis en inzichten in het verloop van WOI.

• De nood aan kennis omtrent wederopbouw van het landschap wordt ingevuld, als toevoeging op de reeds bestaande kennis over de wederopbouwarchitectuur.

•We tonen veelvuldig aan dat het landschap niet mag gezien worden als een louter uiterlijke verschijningsvorm, maar dat het een sterk structurerende factor vormt die bepalend geweest is voor een veelheid van processen en gebeurtenissen doorheen de menselijke geschiedenis. We hopen op deze manier bij te dragen aan de verbreding van het maatschappelijk draagvlak voor het landschap.

•We dragen bij aan de integratie van het landschap binnen de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke planning.

• We tonen aan dat het landschap en haar erfgoed een belangrijke motor kan zijn voor de recreatieve ontwikkeling van een streek en dat de bijdrage van de landschapsarchitectuur hierin een essentiële schakel vormt.

StatusAfgelopen
Periode1/11/1231/01/14

Verwante onderzoeksoutput