Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

De Ieperboog: van herinnering naar visie

Project: Onderzoeksproject

 • Libbrecht, Harlind (Projectcoördinator)
 • Verbeken, Joris (Copromotor)
 • Heyde, Steven (Projectmedewerker)
 • Joye, Ruben (Projectmedewerker)
 • de Mûelenaere, Stephanie (Projectmedewerker)
 • Van Eetvelde, Veerle, Universiteit Gent, België (Copromotor)
 • Provincie West-Vlaanderen, België (Projectpartner)
 • Stadsbestuur Ieper, België (Projectpartner)
 • Milieu educatieve dienst Ieper, België (Projectpartner)
 • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, België (Projectpartner)
 • Museum In Flanders Fields, België (Projectpartner)
 • Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw, België (Projectpartner)
 • Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting, België (Projectpartner)
 • Leinfelder, Hans , Universiteit Gent - Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, België (Projectpartner)
 • Stichelbaut, Birger , Universiteit Gent - Vakgroep Archeologie en Oude geschiedenis van Europa, België (Projectpartner)

De streek rond Ieper, beter bekend als de ‘Ypres Salient’ of ‘Ieperboog’, blijft voor altijd verbonden met de Eerste Wereldoorlog (WO-I). ). Dit was de felbevochten frontlinie die als een brede boog ten oosten van de stad leper liep. Hoewel het ‘oorlogslandschap’ grotendeels is verdwenen zijn er toch nog sporen van de oorlog terug te vinden in het landschap. Een belangrijk landschapselement waar tot op heden echter weinig aandacht aan werd besteed, zijn de talrijke kasteelparken die voorkomen in de Ieperboog. Een gedetailleerd landschapsonderzoek van de kasteelparken in de Ieperboog kan een grote meerwaarde betekenen als onderdeel van een integrale, multidisciplinaire benadering van het oorlogsgebied. Dit onderzoeksproject situeert zich op 2 verschillende schaalniveau’s. In Onderzoeksluik 1 van het project wordt de evolutie van de landschappelijke structuur van de ruime omgeving van de Ieperboog geanalyseerd. In Onderzoeksluik 2 wordt de evolutie van de kastelen, parken en boerderijen behandeld. De interactie tussen beide onderzoeksluiken is echter continu aanwezig, zoals ook geïllustreerd in het overzichtsschema van het onderzoeksproject (bijlage 1: schema). De twee luiken worden nog eens opgesplitst in drie tijdsperiodes, nl. vóór, tijdens en na WO I. Dit onderzoek is gericht naar onderwijs en beroep van de landschaps- en tuinarchitectuur, gericht naar het beleid: ruimtelijke planning, erfgoedbeleid, en toerisme en gericht op samenwerkingsverbanden: daadwerkelijke samenwerking binnen de associatie Ugent- Hogent, samenwerking met de provincie West-Vlaanderen, met de stad Ieper, met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en met het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw. De resultaten zullen worden overgedragen in verschillende vormen: Algemeen: • Methode (Tool) voor landschapsonderzoek • Oorlogslandschap: gedetailleerde animatiekaart (-film): karteren van WOI • Landschapsontwerpen voor duurzaam sitebezoek • GPS-PDA wandelcircuit als link van de verschillende sites Specifiek: Onderzoeksluik 1: Landschapsevolutie en ruimtelijke planning • Historisch hoogtemodel • Toekomstvisie: bescherming van het landschap: Signaalkaart (cfr.Infra) Onderzoeksluik 2: Kastelen van Ieper • 3D-visualisaties van kastelen en parken • Boek: De kasteeldomeinen van Ieper: Ontstaan en evolutie vanuit landschappelijk perspectief

StatusAfgelopen
Periode15/09/0931/10/12

Verwante onderzoeksoutput