Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Community development: participatief actie onderzoek naar interventies die het leven met HIV/AIDS in de (school)gemeenschap in Oeganda faciliteren.

Project: Onderzoeksproject

 

Ondanks aanzienlijke progressie in preventie en behandeling in Sub-Sahara-Afrika het voorbije decennium, werden zichtbaar minder inspanningen geleverd voor de langetermijnondersteuningsnoden van jongeren met HIV/aids. Die zijn gevolg van het opgroeien met deze chronische conditie onder normatieve druk en de indirecte gevolgen op diverse levensdomeinen, waaronder onderwijs. Voorliggend multidisciplinair onderzoeksproject (orthopedagogiek, lerarenopleiding, ergotherapie, sociaal werk en maatschappelijke gezondheidskunde) in partnerschap met Mountains of the Moon University (Oeganda), hanteert een gemeenschapsgerichte benadering om uitdagingen in het leven met HIV/AIDS in schoolgemeenschappen te onderzoeken en aan te pakken. Daarmee beoogt dit project een duurzaam internationaal en multidisciplinair partnerschap uit te bouwen waarin onderzoekers, studenten en professionals samenwerken voor het ontwikkelen van brede schoolgemeenschappen die leerlingen in kwetsbare situaties adequaat kunnen ondersteunen. Hiertoe worden ook een interdisciplinair theoretisch kader en onderzoekstraining uitgewerkt, met oog op het versterken van capaciteiten van academische en praktijkinstellingen om multidisciplinair en gemeenschapsgericht te werken. Dit legt bovendien de basis voor participatief actie onderzoek met jongeren en diverse belanghebbenden, waaronder gemeenschapsleden, schoolpersoneel en gezondheidswerkers. Op basis van verscherpt inzicht in ondersteuningsnoden en –potentieel in deze gemeenschappen, ontwikkelt en implementeert het team van onderzoekers en participanten een innovatieve en context-sensitieve interventie. Nauwe samenwerking tussen de disciplines vertegenwoordigd in zowel het onderzoeksteam als de steekproef resulteert in een extensieve en omvattende aanpak. De multidisciplinaire methodologie, kennis en interventie uitgebouwd rond deze specifieke casus beoogt duurzame resultaten te leveren die transfereerbaar zijn naar gelijkaardige uitdagingen wereldwijd. De projectresultaten worden bijgevolg gevaloriseerd en gedissemineerd ten aanzien van (school)gemeenschappen in Oeganda, Vlaanderen en wereldwijd.

 

StatusIn uitvoering
Periode1/10/1730/09/20

    Trefwoorden

  • S286-orthopedagogiek - community development, HIV/AIDS, participatief actie onderzoek, internationalisering, Co-creatie, Oeganda