Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Coachingstraject OCMW Zottegem

Project: Onderzoeksproject

Het lokaal netwerk van dienst- en thuiszorgverstrekkers ZoZo, Zottegem zorgt, stelt vast dat het binnen de gezinszorg met het huidige personeelsbestand niet mogelijk is om het zorgcontinuüm voor iedereen te garanderen. Vanuit de bezorgdheid voor de alleenstaande oudere met een beperkt informeel netwerk, wil het netwerk op zoek gaan naar mogelijkheden om de mazen in het zorgnetwerk met buurtvrijwilligers te dichten bij deze kwetsbare doelgroep, in een eerste fase in de woonzorgzone. De HoGent zal hiervoor een coachingstraject uitwerken

StatusIn uitvoering
Periode1/02/1731/12/17