Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Bepalen van het energiebesparingspotentieel van de beluchting voor waterzuiveringsinstallaties

Project: Onderzoeksproject

Het meer rationeel omspringen met energie is alomtegenwoordig in de Vlaamse industrie. Ook de watersector ontsnapt hier niet aan. Stijgende interesse in anaerobe behandeling van afvalwater waarbij biogas als bijproduct geproduceerd wordt, is hiervan een logisch gevolg. Nochtans maken aerobe installaties het merendeel van de afvalwaterzuiveringsinstallaties uit. Bovendien zijn voor aerobe installaties, in tegenstelling tot anaerobe, geen financiële stimuli voorhanden om een hogere energie-efficiëntie na te streven (uitgedrukt in bv., kWh/m³gezuiverd afvalwater). Er kunnen nochtans significante energiewinsten geboekt worden en dit voornamelijk op het beluchtingssysteem gezien beluchting van actief slib ca. 50 tot 80% van het totale energieverbruik van een installatie in beslag neemt. Studies tonen aan dat met een beperkte investering (< 100.000 €) aan het beluchtingssysteem reeds significante energiebesparingen mogelijk zijn tot 25%. Deze omvatten o.a. het aanpassen van zuurstofsetpunten, implementeren van geavanceerde procesregeling of het renoveren van de beluchtingsinstallatie. Het ENZUBEL-project speelt hier op in via het uitvoeren van energie-audits op 7 verschillende installaties. Het opmeten van het energieverbruik vormt de basis voor de uitvoering van de eerste activiteit van dit project. Een tweede activiteit focust zich op het optimaliseren van zuurstofsetpunten. Door toepassing van een respirometrische techniek kunnen zuurstofsetpunten geoptimaliseerd worden en hun invloed nagegaan worden op energie-efficiëntie en effluentkwaliteit. In een derde activiteit zal, op laboschaal, het effect van verschillende beluchterregelingen nagegaan worden op de energie-efficiëntie en effluentkwaliteit. Ten slotte, zullen de projectresultaten, aangevuld met o.a. case studies en relevante productinformatie, gebundeld worden in een praktische gids.

StatusIn uitvoering
Periode26/09/1625/09/19