Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Behoud door ontwikkeling: nieuwe perspectieven op historische landgoederen in Vlaanderen

Project: Onderzoeksproject

Dit onderzoeksproject gaat op zoek naar manieren om historische landgoederen op een duurzame manier in stand te houden. Daarnaast gaat aandacht naar de rol die de landschaps- en tuinarchitect kan spelen in deze revalorisaties en naar de passende beleidscontext die ze kan faciliteren. De  nadruk ligt op het creëren van een maatschappelijke meerwaarde op cultuurhistorisch,  ecologisch, esthetisch, sociaal of economisch vlak. Het project besteedt aandacht aan hedendaagse  invullingen van historische beheertradities van historische landgoederen waaronder houtwinning, voedselvoorziening of wildbeheer. Ook nieuwe gebruiksmogelijkheden komen aan bod zoals natuurbegraafplaatsen, site-specifieke kunstparcours of andere activiteiten die inkomsten voor de instandhouding kunnen genereren. 

 

Een dertigtal ‘best-practices’ van meervoudig ruimtegebruik van historische landgoederen uit binnen- en buitenland worden eerst grondig bestudeerd om een beeld te krijgen van specifieke problematieken en kansen. Vervolgens worden in een vijftal living labs toekomstscenario’s voor revalorisatie geëxploreerd met behulp van ontwerpend onderzoek en in nauwe interactie met landeigenaars, overheidsinstanties, ontwerpers en andere actoren die relevant zijn voor of betrokken zijn bij de specifieke landgoederen. De ‘living labs’ worden gekoppeld aan ontwerpateliers binnen de opleidingen landschaps- en tuinarchitectuur, landschapsontwikkeling, beeldbouwkunst en autonome vormgeving. De combinatie van literatuuranalyse met de bevindingen uit de best-practices en de living labs zal aanleiding geven tot concreet implementeerbare voorstellen voor nieuwe gebruiksmogelijkheden, tot beleidsaanbevelingen om dit te faciliteren en tot reflecties over de mogelijkheden voor een verbrede rol van de landschaps- en tuinarchitectuur.

StatusIn uitvoering
Periode1/01/1731/12/19

Verwante onderzoeksoutput