Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Beheren van Bladluizen op Bomen m.b.v. natuurlijke vijanden

Project: Onderzoeksproject

Bomen spelen een belangrijke rol in het openbaar groen, omwille van hun diverse bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Jammer genoeg vormen ze soms een bron van ergernis wanneer bladluizen de bomen infecteren en naast zuigschade ook honingdauw produceren. Deze plakkerige substantie is sterk vervuilend en hinderlijk voor de mensen. Daarnaast groeien er roetdauwschimmels op de honingdauw die de sierwaarde van de planten sterk vermindert. M.a.w. bladluizen zijn zowel een probleem op boomkwekerijen, in tuinen, parken en het openbaar groen. De hoofddoelstelling van dit project is kennis vergaren om bladluizen in de groensector (boomkwekerij, openbaar groen, …) op een duurzame, milieuvriendelijke manier te beheersen. Door praktijkstudies zal het efficiënt gebruik van natuurlijke vijanden om bladluizen te beheersen worden onderzocht. Tevens zal aandacht worden besteed aan de preventie van bladluizen door de cultivargevoeligheid van boomsoorten voor bladluizen in kaart te brengen. Gedurende de hele projectduur zullen studenten van de afstudeerrichting Groenmanagement instaan voor de verschillende monitoringstechnieken van de praktijkstudies. Daarnaast staan workshops en wandelvoordrachten garant voor een actieve doorstroming van de resultaten naar het werkveld. Tevens zal de opgedane kennis gebundeld worden in een praktijkgids  “beter beheren van bladluizen op grote bomen” die uitgebreid zal voorgesteld worden op een studiedag. Door dit alles wordt verwacht dat de groensector meer gebruik zal maken van natuurlijke vijanden om bladluizen op (grote) bomen te beheersen en zo hinder door honingdauw kan vermijden.

StatusIn uitvoering
Periode1/01/1831/12/20

Verwante onderzoeksoutput