Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Tina Van Havere

lector

Onderzoeksexpertise

Onderzoek naar druggebruik, -preventie en -hulpverlening

Trefwoorden

  • S285-sociale-pedagogiek preventie
  • S286-orthopedagogiek druggebruik en -hulpverlening

ID: 36114