Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Steven Brandt

praktijklector, lector

Steven Brandt

Onderzoeksexpertise

Steven Brandt is actief als onderzoeker  binnen de Vakgroep Sociaal Werk. Samen met collega’s zette hij een ESF-project op wat leidde tot www.generatiebril.be  In dit project worden instrumenten ontwikkeld die teams en organisaties helpen om op een positieve wijze om te gaan met generatieverschillen.

Hij werkt sinds 01/10/2013 aan een doctoraatsonderzoek 'professionele identiteiten in sociaal werk, een intergenerationeel perspectief'.

Dienstverleningsexpertise

Steven heeft jarenlange ervaring in trainingen en het werken met groepen. De projecten hebben veelal betrekking op sociaal werk en professionalisering, communicatie en interactie en het personeelswerk.

Onderwijsexpertise

Steven werkt als voltijds praktijklector aan de Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn, opleiding Professionele Bachelor in het Sociaal Werk. Zijn takenpakket bestaat uit stage- en scriptiebegeleiding en opleidingsonderdelen op het terrein van arbeid en samenleving.

Trefwoorden

  • S212-arbeidssociologie
  • S214-agologie Personeelswerk sociaal werk
  • S215-sociale-problemen-en-welzijn
  • S285-sociale-pedagogiek

ID: 70568