Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Sonia Labeau

lector

Sonia Labeau

Onderzoeksexpertise

Onderzoeksdomeinen:

- evidence based practice

- kennis van zorgverleners

- ontwikkelen kennistoetsen

- zorginfecties bij kritiek zieke patiënten

- mondzorg bij geïntubeerde patiënten

- decubitus bij intensievezorgenpatiënten

- implementatiestrategieën

 

 

Trefwoorden

  • B510-infecties preventie zorginfecties
  • B590-intensieve-zorgen verpleegkunde

ID: 59623