Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Margot Vanhellemont

wetenschappelijk medewerker

Onderzoeksexpertise

Margot is doctor in de bio-ingenieurswetenschappen (bos- en natuurbeheer). Ze werkt als onderzoeker op het PWO-project HerBioGras - herstel van soortenrijke graslanden: de do's and don'ts voor beheerders.

Aan het Labo voor Bos & Natuur van de Universiteit Gent heeft Margot onderzoek gedaan naar de ecologie van de invasieve exoot Amerikaanse vogelkers in bossen in Vlaanderen en de groei van bomen in gemengde bossen.

Ze deed ervaring op met wetenschapscommunicatie in de projecten 'Bos onder de loep' en 'Pratend bos', beide over het Aelmoeseneiebos, het proefbos van de Universiteit Gent.

Trefwoorden

  • B270-plantenecologie grasland natuurbeheer natuurherstel

Output

(38)

Bekijk alle »

ID: 17949793