Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Leen Van Landschoot

lector

Leen Van Landschoot

Onderwijsexpertise

Leen Van Landschoot is als lector en onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Verpleegkunde aan de HoGent. In de opleiding Verpleegkunde is zij verantwoordelijke van de leerresultaatslijn gezondheidspromotor en het project voor Community Service Learning binnen de olods Maatschappelijk Professioneel Engagement.

Onderzoeksexpertise

Als onderzoeker is Leen betrokken in het multidisciplinair onderzoek naar integrale zorgverlening op de eerste lijn op het snijvlak van gezondheid en welzijn. Een onderzoek naar de interdisciplinaire aanpak van sociale problemen in de wijkgezondheidscentra tegen de achtergrond van de vermaatschappelijking van de zorg.

Verder is zij ingeschakeld in het vervolgonderzoek op de validering van de CLES+Nl waarmee de tevredenheid van bachelorstudenten verpleegkunde over de stageplaatsen wordt nagegaan. In dit onderzoek zal de CLES+Nl die al in globo gevalideerd, worden gevalideerd per klinisch (sub)domein.

Dienstverleningsexpertise

Leen is lesgever in de Mentorenopleiding van de Vakgroep Verpleegkunde.

Extern zet ze zich actief in voor de werkgroep ‘Maatschappij en Gezondheid’ binnen het NVKVV, is ze lid van de Gezondheidsraad Gent en van de werkgroep preventie binnen Voka Health Community.

Trefwoorden

  • B200-oncologie
  • S290-sociale-geneeskunde sociale verpleegkunde sociale voorzieningen sociale wetgeving en regelgeving sociale zekerheid

ID: 33317