Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Jo Boonen

wetenschappelijk medewerker "BLOK: Sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de Betekenisgeving, Leefbaarheid en Ontplooiin