Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Helena De Preester

docent, docent: Doctoreert buiten art 105 HD

Trefwoorden

  • H120-wijsgerige-esthetica
  • H125-wijsgerige-antropologie
  • H135-fenomenologie belichaming cognitieve wetenschappen

ID: 63238