Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Eva Wambacq

wetenschappelijk medewerker 'Helathybeet: Multifactoriële aanpak voor een betere beheersing van Rhizoctonia solani in voederbiet