Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Els Sichien

lector

Praktijkexpertise

Els Sichien is altijd nieuwsgierig geweest naar de werking en ruimtelijke verspreiding van fenomenen op aarde, daarom studeerde ze ook geologie. Via een D.E.A. in Frankrijk en een doctoraatsthesis, waarbij o.a. de dikte van de korst onder België werd bepaald, verdiepte ze zich in een aantal seismologische processen. Hierbij nam ze deel aan verschillende internationale congressen.

Stillaan groeide echter de liefde om de verworven kennis over te dragen aan jongeren en een drastische wending in haar carrière drong zich op. Els maakte de overstap naar het onderwijs, waar ze lesgaf in verschillende wetenschappelijke vakken. Als lector aardrijkskunde vindt ze het belangrijk om tijdens haar lessen niet alleen de studenten te leren hoe een goede les is opgebouwd, maar probeert ze op dezelfde wijze haar eigen lessen in te richten. Hierbij hanteert ze “practice as you preach”-approach om deze kennis bij te brengen. Daarbij evolueert haar lesstijl van meer gestuurd in het eerste jaar naar een “leraar als coach”-approach in het laatste jaar. De leerinhouden biedt ze graag aan via een contextgerichte aanpak, waar ze dan ook onderzoek naar uitvoert, zowel binnen het vak natuurwetenschappen als aardrijkskunde. Hiervoor is ze lid van verschillende visiegroepen en vakverenigingen. Door haar ervaringen in het onderwijs raakte ze recent ook geïnteresseerd in de menselijke interacties en diversiteit binnen een klascontext. Ze is dan ook van plan mee te werken aan de uitwerking van een concept dat studenten tijdens de stage beter moet leren omgaan met deze diversiteit. Els is bovendien een echte “problem-solver”. Ze houdt niet van half werk en zorgt er steeds voor dat alles tot in de puntjes wordt afgewerkt. Wanneer ze zich voor een project engageert zal ze hier steeds voor de volle 100% voor gaan. Hierbij worden haar doorzettingsvermogen, inzet en analytische geest sterk in de verf gezet.

Trefwoorden

  • P440-tektoniek-orografie-geodynamica Fissiesporenanalyse
  • P441-fysica-van-het-inwendige-der-aarde-seismologie Mohodeterminatie tomografie
  • S271-vakdidaktiek
  • S272-lerarenvorming
  • S273-sport 4e DAN G-Judo JUDO Trainer A

ID: 10053899