Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Didier Reynaert

lector

Didier Reynaert

Onderzoeksexpertise

Didier Reynaert is lector Sociaal Werk aan de Hogeschool Gent, faculteit Mens en Welzijn. Hij maakt deel uit van de onderzoeksgroep ‘Sociaal Werk & Mensenrechten’ van de vakgroep sociaal werk en van het facultair Expertisecentrum E-QUAL. Zijn expertise ligt in het domein van de sociaal werk theorie, mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en kinderrechten. Centraal in zijn werk staat de ontwikkeling van mensenrechten als handelingskader voor het sociaal werk.

Zijn onderzoeksthema's omvatten onder meer vermaatschappelijking, gemeenschapsgerichte en integrale zorg, jeugd en kinderrechten, kinderarmoede, ervaringsdeskundigheid, de relatie tussen 'hulp' en 'recht', inclusief burgerschap en grondrechten als hefboom voor samenlevingsopbouw.

Hij behaalde een bachelor in de pediatrische verpleegkunde (Erasmushogeschool Brussel, 1998) en een master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek (Universiteit Gent, 2002). In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit Gent op een proefschrift over kinderrechten.

Dienstverleningsexpertise

Didier Reynaert heeft ruime ervaring met vorming en adviesverlening over kinderrechten en mensenrechten en aanverwante thema's. Hij is actief in verschillende adviesorganen en werkgroepen in het werkveld. Hij is onder meer mede-oprichter en voormalig voorzitter van het Kenniscentrum Kinderrechten (http://www.keki.be), lid van de jury voor het behalen van het label kindvriendelijke stad of gemeente, en lid van de wetenschappelijke redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten.

Onderwijsexpertise

Didier Reynaert doceert 'Studie Sociaal Werk', 'Mensenrechten en Sociale Rechtvaardigheid', 'Jongeren en Sociale Rechtvaardigheid' en 'Gemeenschapsgerichte Zorg' aan de HoGent. Hij is als docent verbonden aan de masteropleiding Sociaal Werk van de HAN (Nederland) waar hij verantwoordelijk is voor het programma 'Social Work Theory'. Didier Reynaert is tevens gastdocent aan Odisee, waar hij 'Kinderrechten' doceert in de opleiding Gezinswetenschappen.

Praktijkexpertise

Didier Reynaert was achtereenvolgens tewerk gesteld bij de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, de Kinderrechtswinkel, het preventieteam bijzondere jeugdzorg Brussel en de Universiteit Gent. 

Trefwoorden

  • S112-mensenrechten S121-jeugdrecht S215-sociale-problemen-en-welzijn S285-sociale-pedagogiek

ID: 6556