Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Christian Van Kerckhove

lector, opleidingsvoorzitter Sociaal Werk

Onderzoeksexpertise

Christian Van Kerckhove is wetenschapper, filosoof en wereldreiziger. Samen met zijn vriendin zeilde hij in hun zeilboot Agapetos in vier jaar (2001-2005) de wereld rond. Ook over land reizen ze nog steeds avontuurlijk naar elke uithoek van de wereld, op elk vrij moment.


Zijn voorliefde voor andere culturen wakkerde een interesse aan om zich te verdiepen in thema’s als diversiteit en anders zijn. Hij koestert ook een grote belangstelling voor zijn vak, filosofie, en zoekt graag de raakvlakken van beide passies op.


Chris(tian) doceert filosofie, sociale filosofie en ethiek aan de faculteit Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent. Hij is er samen met Eva Vens verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid. Hun persoonlijke overtuiging, opgedane ervaring en professionele kennis inspireerde hen dermate dat ze het expertisecentrum Mix!t forum voor studie, documentatie en vorming rond samenleven oprichtten. Chris is er (co)promotor van meerdere onderzoeken.
Mix!t neemt thema’s als diversiteit, het andere, overgangsrituelen, de samenleving.. onder de loep. Onderzoeksresultaten raken dan bij het brede publiek bekend via o.a. lezingen, bijscholingen, workshops waar Chris en het team zich voor engageren.
Inspiratie genoeg dus om op geregelde tijdstippen al die kennis en ervaringen te bundelen!

Hij publiceerde meerdere boeken en artikels in binnen- en buitenlandse geschreven vakpers.
Je kan Christian ook regelmatig aan het woord horen in interviews voor publieke radio.

Trefwoorden

  • H120-ethiek
  • H120-ideologie mens- en wereldbeelden
  • H125-wijsgerige-antropologie
  • H130-geschiedenis-van-de-wijsbegeerte
  • H135-fenomenologie existentialisme Jean-Paul Sartre
  • S220-culturele-antropologie diversiteit overgangsrituelen

ID: 35911