Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Chris Swerts

lector

Onderzoeksexpertise

Chris Swerts is verbonden als onderzoeksmedewerker aan het expertisecentrum E-QUAL. Hij werkt aan een onderzoeksproject m.b.t. middelengebruik bij personen met verstandelijke beperkingen en hiernaast is hij als onderzoeker verbonden aan het project over quality of life bij jongeren met gedrags en/of emotionele stoornissen in het kader van de leerstoel "Leonardo Da Vinci". Vanuit zijn achtergrond als opvoeder en orthopedagoog richt hij zich op de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare groepen, met in het bijzonder jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg en personen met een verstandelijke beperking.

Bereikbaar via e-mail (Chris.Swerts@hogent.be) of op het nummer +32 92 43 26 73

E-QUAL: fmw.hogent.be/e-qual

 

ID: 13510065