Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Catherine Willems

docent, doctor wetenschappelijk medewerker "Future footwear 2.0: Research at the convergence of indegenous craftsmanship and modern technology