Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Barbara Vanassche

lector, contractueel OP

Onderwijsexpertise

Barbara Vanassche (1979) heeft na haar opleiding als leraar secundair onderwijs – groep 1 (Frans – Nederlands – Wiskunde), een studie in de Romaanse Talen aan de Universiteit Gent met onderscheiding voltooid. Daarna is ze altijd werkzaam geweest in het onderwijs.

Ze begon haar carrière in het secundair onderwijs en in het volwassenonderwijs. Daar gaf ze jarenlang Frans in verschillende onderwijsvormen, graden, scholen en richtingen (ERK-niveaus A1 - B2). Op die manier heeft ze de nodige vaardigheden en didactische-pedagogische inzichten kunnen integreren die nodig zijn om les te kunnen geven aan toekomstige leraren secundair onderwijs. 

Sinds 2009, geeft ze Frans en didactiek van het Frans als vreemde taal aan de lerarenopleiding secundair onderwijs (Faculteit Mens en Welzijn, HoGent). Ze is coach in het Individueel Ontwikkelingstraject (IOT) van de studenten, begeleidt studenten Frans tijdens hun stage en is ze promotor van enkele bachelorproeven. Ze is lid van de vakgroep Didactiek en Pedagogiek (Faculteit Mens en Welzijn, HoGent).

Tot in 2015 gaf ze eveneens zakelijke communicatie Frans, communicatie-en presentatietechnieken en toegepaste onderzoeksmethodieken aan studenten Facilitair Management (Studiegebied Bedrijfskunde, Odissee, Technologiecampus).

Ze koestert een affiniteit voor onderwijsinnovatie en ICT (for education) en grijpt elke kans om er zich in bij te scholen.

Praktijkexpertise

Ze neemt een aantal mandaten op binnen en buiten de opleiding. Ze zetelt als personeelsvertegenwoordiger in de Faculteitsraad van de Faculteit Mens en Welzijn.

Binnen de opleiding is ze lid van de Opleidingscommissie secundair onderwijs, trekt ze mee aan het PR-team, denkt ze mee aan het uitwerken van de stages in de stagestuurgroep en ontwikkelt mee het curriculum in de curriculumstuurgroep. Ze werkt mee aan het implementeren van de 21st century skills doorheen het uittekenen van een Escape Room en een Future Classroom.

Buiten de opleiding neemt ze een mandaat op in de schoolraad van een basisschool en zetelt ze in de Raad van Bestuur van Profff vzw (het voormalige BVLF: Belgische Vereniging Leraren Frans). De jaarlijkse, succesvolle studiedag Frans die doorgaat op de campus Ledeganck, wordt dan ook mogelijk gemaakt door de samenwerkingsovereenkomst tussen HoGent en Profff vzw. Haar engagement blijkt nog uit haar medewerking aan de nieuwste leerplannen van de eerste, tweede en derde graad secundair onderwijs (Pedagogische Begeleidingsdienst – G.O.!).

Voor de faculteit is ze personeelsvertegenwoordiger in de faculteitsraad.  

Trefwoorden

  • H360-vreemde-talenonderwijs Didactiek van het Frans als Vreemde Taal FLE (français langue étrangère) SLA (second language acquisition)
  • S270-pedagogiek-en-didaktiek
  • S271-vakdidaktiek
  • S272-lerarenvorming

ID: 50352