Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Ariane De Puydt

lector

Onderwijsexpertise

Ariane De Puydt is master in de Germaanse talen. Na haar studies aan de Gentse universiteit koos ze resoluut voor het onderwijs, vastberaden om jonge mensen de liefde voor zowel de Engelse als de Nederlandse taal te doen ontdekken. Zo een negen jaar geleden koos ze er bewust voor om haar job als leerkracht Nederlands/Engels/fotografie in het secundair te combineren met de functie van lector Nederlands binnen de lerarenopleiding. Dit academiejaar kwam daar ook nog eens de functie van lector Engels bij. Dankzij die kruisbestuiving kon haar expertise op vakdidactisch gebied maximaal groeien en meteen aan de praktijk worden getoetst. Zo laat ze haar studenten aan de slag gaan met voorbeelden die rechtstreeks uit de eigen onderwijspraktijk van de voorbije 16 jaar komen, iets wat alleen maar verrijkend is gebleken voor beide partijen. Daarnaast is haar zin voor vernieuwing binnen de stimulerende werkomgeving van de lerarenopleiding enkel toegenomen. In de geest van ‘Innovatie maakt school’ krijgt ze hier nog meer dan elders de kans om bij te blijven en de nieuwste EDUapps in de vakdidactiek te implementeren; iets waar haar leerlingen in het secundair ook al meermaals de vruchten van mochten plukken.  

Trefwoorden

  • S270-pedagogiek-en-didaktiek S271-vakdidaktiek S272-lerarenvorming

ID: 43219