Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Agnes Verbruggen

lector

Dienstverleningsexpertise

Bemiddeling

Beroepsethiek, deontologie, code

Beroepsgeheim

 

Onderzoeksexpertise

Agnes Verbruggen: maatschappelijk assistente, sociologe en juriste. Lector sociologie en beroepsethiek aan de HoGent en erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken. Gastlector Universiteit Antwerpen “deontologie van de bemiddelaar”.
Agnes geeft vorming, ondersteuning en supervisie aan teams en hun managers in het sociaal werkveld.

Haar specialisaties zijn:
- lezingen over scheiding, conflicthantering
- vorming omtrent deontologie in het werk, beroepsethiek
- ontwikkelen, bijsturen visie en missie
- bemiddelen in spanningen, conflicten tussen personen, bemiddelen in teams

“Als erkend bemiddelaar in sociale en familiale zaken bundel ik mijn deskundigheid, eigen ervaring en sociaal engagement. Ik ben gedreven, bezield, sterk in analyseren en confronteren. Tegelijkertijd ben ik zorgzaam voor de mens en het soms moeizame proces dat deze aflegt. Leren omgaan met dit proces betekent dat verlies én kans hierin een plaats hebben.”

Agnes is een veelgevraagd keynotespreker  in het welzijns- en bemiddelingswerkveld en geeft dus regelmatig lezingen rond deze thema’s. Naast deze activiteiten zetelt ze af en toe ook in jurycommissies of panels.

Bovendien is ze auteur van verschillende boeken en publicaties zoals bv.:
- Ethische knopen doorhakken in sociaal werk: een praktisch denkkader toegepast in de beroepspraktijk
- Sociaal >weer<werk: positionering vanuit beroepsethiek
- De ziel van de stiel: Maatschappelijk assistenten en hun beroep; bouwstenen voor een gedeeld verhaal
- Sociologische verbeelding

http://www.academiapress.be/auteur/verbruggen-agnes.html

Output

(16)

Bekijk alle »

Bekijk alle »

ID: 5414