Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Vakgroep Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk

Organisatie profiel

De vakgroep theoretische omkadering van de kunstpraktijk is een denktank over de inhoudelijke, structurele en praktische aspecten van theorie in het hoger kunstonderwijs. De vakgroep verenigt docenten kunsttheorie en onderzoekers in de School of Arts en de Lerarenopleiding.

De vakgroep heeft een adviserende bevoegdheid naar andere organen toe in de onderwijsinstelling, meer bepaald de opleidingscommissies, de faculteitsraad en de directie, over de invulling van het theorieonderwijs en hieraan gerelateerd het programma, het personeelsbeleid en de organisatorische taakverdeling.

De vakgroep onderscheidt zich van de andere vakgroepen door haar specifieke aandacht voor de theorie in het hoger kunstonderwijs. De vakgroep gaat ervan uit dat theorie in het hoger kunstonderwijs essentieel is voor de vorming van culturele achtergrondkennis van de student in een academische opleiding en belangrijk voor de conceptualisering van de artistieke praktijk, het ondervragen van het medium en het zich positioneren als jonge kunstenaar. De benadering is (kunst)historisch, filosofisch, sociologisch, antropologisch, psychologisch, literair en actueel.

Zij heeft aandacht voor het cultureel erfgoed en voor de recente ontwikkelingen in de beeldende kunsten, drama en audiovisuele kunsten. De vakgroep dient erover te waken dat de theoretische verworvenheden terug te vinden zijn in de artistieke praktijk en het discours van de masterproef en de scriptie. De vakgroep theoretische omkadering van de kunstpraktijk werkt interdisciplinair. Hij verenigt kunsttheorie met de ontologie van de specifieke media.

De vakgroep bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van alle theoretische opleidingsonderdelen inbegrepen de theoretische masterseminaries. Hij geeft advies over de jaarlijkse samenstelling van het seminarieprogramma, zorgt ervoor dat het evenwichtig is opgebouwd en volgt de organisatie van de masterseminaries mee op.

De vakgroep is een plaats waar over de invulling van theorieonderwijs wordt nagedacht, waar hierover een visie ontwikkeld, regelmatig aangepast en kritisch bijgestuurd kan worden, en waar het initiatief voor reflectie en/of verandering kan worden genomen en doorgesproken.

De vakgroep is een ontmoetingsplaats waar inhoudelijke confrontatie mogelijk is tussen de verschillende disciplines en geledingen van de theorie, waar collegae (les)ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar kunnen adviseren en samen over hun lesopdracht kunnen reflecteren.

 De vakgroep is tevens een doorgeefluik voor onderwijsgerelateerde informatie. In de schoot van de vakgroep kunnen de leden terecht voor vragen, opmerkingen, problemen en ondersteuning onder meer in verband met administratieve procedures, en worden praktische afspraken over taakverdeling gemaakt.

Vakgroepvoorzitter

Wim De Temmerman

Contactinformatie

J. Kluyskensstraat 2
9000
Gent
  • Telefoon: 09 266 08 85

ID: 9321287