Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Opleiding bachelor in het sociaal werk

Organisatie profiel

De opleiding beoogt personen voor te bereiden voor het als professionele beroepsbeoefenaar verstrekken van diensten in de diverse aspecten van het Sociaal Werk en die daartoe hun handelen op een doordachte en theoretisch ondersteunde manier kunnen richten. Eindcompetenties 1. Sociaal werkers handelen vanuit een visie die steunt op een breed inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid. 2. Sociaal werkers dragen bij tot onderzoek in kader van hun concrete beroepspraktijk. 3. Sociaal werkers hanteren gepaste, concrete en juridisch onderbouwde informatie in het belang van de cliënt. 4. Sociaal werkers geven op een methodische manier vorm aan de sociaal-agogische processen in hun taakgebieden. 5. Sociaal werkers participeren vanuit de eigenheid van Sociaal Werk aan het beleid en de uitbouw van een organisatie. 6. Sociaal werkers dragen bij tot de profilering en ontwikkeling van de professionele identiteit. 7. Sociaal werkers handelen op het kruispunt van mensen en hun omgeving vanuit een ethische grondhouding. 8. Sociaal werkers communiceren doelgericht in een context van grote diversiteit. 9. Teamgericht kunnen werken. 10. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig kunnen definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën. 11. Het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk. 12. Denk – en redeneervaardigheid. 13. Het verwerven en verwerken van informatie. 14. Het vermogen tot kritische reflectie en projectmatig werken. 15. Creativiteit. 16. Uitvoeren van eenvoudige leidinggevende taken. 17. Het vermogen tot communiceren van informatie, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken. 18. Een ingesteldheid tot levenslang leren.

Contactinformatie

Voskenslaan 362
Campus Schoonmeersen
9000
Gent
België
  • Telefoon: 09/243.26.48

ID: 12185513