Expertise portal University College Ghent

Dutch

Mooi is nuttig: De kunstpraktijk als ervarings- en reflectiemodel

Output: Book

In dit boek onderzoekt kuntenaar Kristof Van Gestel de rol die de kunst in het leven speelt als een manier om de wereld te verkennen en te bewonen. Hij vertrekt daartoe vanuit de kunstwerken die hij zelf maakt en vanuit de ervaringen die hij binnen de eigen kunstpraktijk opdoet. Een grote rol daarbij spelen de ervaringen die de kunstenaar opdoet met het uitlokken van het toeval in zijn werk.
Van Gestel beschrijft in dit boek verschillende van de uiteenlopende betekenisvolle verbanden die zijn werk met de wereld aangaat. Zijn kunstwerken krijgen bijvoorbeeld betekenis vanuit de taligheid van de kunst en de gemeenschappelijkheid van die taal, vanuit de (alledaagse) omgang met de ruimte en het medium, maar ook vanuit een emotionele, lichamelijk en intuitieve omgang met de dingen.
Vanuit die verbanden beschrijft de kunstenaar hoe het zoeken naar betekenis bij het maken van zijn kunst hem helpt manieren te ontdekken waarop het individu in het algemeen betekenis geeft aan de wereld. Zo krijgt voor Van Gestel de kunst zowel een persoonlijke als een maatschappelijke rol. De omgang met kunst kan immers ook de toeschouwer van dienst zijn bij het aangaan van betekenisvolle relaties met de wereld. De kunstenaar beschrijft oa. hoe hij hiertoe allerlei interactieve projecten met het publiek heeft opgezet.
Original languageDutch
Place of PublicationGent
PublisherAraMER
Number of pages252
StatePublished - 28-Jun-2013

ID: 10641701