Expertise portal University College Ghent

Dutch

De Ceremonie: Heldendood voor de Beschaving

Output: Theatre performance

Documents

Het College van Burgemeester en Schepenen en nv C.H.O.K. nodigen u uit op de plechtige Nationale Hulde ter ere van de 118e verjaardag van de heldendood van Luitenant Lippens en Sergeant De Bruyne. Deze helden lieten het leven voor de bevrijding van onschuldige Congolezen uit de handen van Arabisch-Islamitische slavendrijvers. Hiervoor brachten ze het hoogste offer: hun leven.
De piëteitsvolle optocht, opgeluisterd door sfeervolle muziek, wordt na een hulde aan het monument besloten met een teruggetrokken ceremonie en een receptie u aangeboden door nv CHOK. Het zou ons ten zeerste verheugen mocht u bovengenoemde plechtigheid met uw aanwezigheid de nodige luister geven.

Met dit pilootproject adviseren we gemeentes en overheden aangaande de herbestemming en re-integratie van koloniale monumenten in onze actuele samenleving.
Original languageDutch
Reasons for production
  • Own initiative
Name of seriesHeldendood Trilogie
StatePublished - 30-Jun-2010

ID: 5951298