Expertise portal University College Ghent

Dutch

Blanche

Output: Theatre performance

De documentaire ‘Les maîtres fous’ van Jean Rouche is het vertrekpunt. De documentaire is een weergave van een bijeenkomst van een Ghanese sekte die op regelmatige basis samenkomt. Ze imiteren telkens de blanke kolonialen. Als theatermaker en onderzoeker in de kunsten heb ik in het verleden vele voorstellingen gecreëerd waarin stereotypen veelvuldig gebruikt werden. Experimenteren hiermee heeft vaak tot verrassende en verfrissende benaderingen geleid. Samen met de Senegalese reflecteer ik over de inzetbaarheid van stereotypen in theater.
Original languageMultiple languages
Reasons for production
  • Own initiative
StatePublished - 16-Sep-2008

ID: 5986769