Expertise portal University College Ghent

Dutch

Pieter Foré

wetenschappelijk medewerker B.L.O.K.: Sociaal ruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de Betekenisgeving, Leefbaarheid en Ontplo, contractueel OP