Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Expertise aan de Hogeschool Gent

Op deze portaalsite vindt u een actueel overzicht van de expertise binnen de HoGent, de onderzoeksprojecten en de output van het onderzoek. Voor verdere informatie over onze expertise kan u steeds terecht op onderzoek@hogent.be.

Voor specifieke dienstverleningen kan u ook terecht op ons DIENSTVERLENINGSaanbod